گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1400/10/26 - 18:16
كد :17

واگذاری زمین در شهرک ویلایی به کارمندان با ۲۴۰ میلیون اقسط ۵ ساله

زمینهای شهرک ویلایی نیلوفر آبی انزلی به مدت محدود توسط خانه مدارس به کارمندان واجد شرایط واگذار میگردد.

<