گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1400/05/14 - 16:08
كد :11

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

با توجه به خبر اعلامی پیش ثبت نام ویلا لازم به ذکر است ...

 

 

 

با توجه به خبر اعلامی پیش ثبت نام ویلا لازم به ذکر است که تمامی این خبر همان طور که در متن خبر نیز آمده با همکاری بخش خصوصی بوده و با هیچ ارگان و یا نهاد خاص ارتباط نداشته و ندارد، و لذا اخبار تکمیلی و نحوه اجرای آن به زودی اعلام میگردد.