خانه مدارس در نظر دارد  ساخت و تحویل
۶۵۰ واحد ویلا ( ۷۰  واحد ویلای ساحلی در لاهیجان ( نزدیکی چمخاله )،  ۸۰  واحد ویلا در بندر انزلی ، ۱۰۰ واحد ویلا در صومعه سرا و ۴۰۰ واحد ویلا در انزلی - خزر ویلا ) و همچنین ۸۰۰ واحد آپارتمان  ( ۳۰۰ واحد در صومعه سرا  و ۵۰۰ واحد در انزلی - خزر ویلا ) را به صورت اقساط برای کارمندان و بازنشستگان ( به صورت قرعه کشی ) واگذار نماید.
 به جهت کاهش هزینه تولید مسکن و همچنین ارائه تسهیلات حداکثری ، پرداخت ها در دو مرحله انجام خواهد شد ، در مرحله اول سهم زمین در دو بخش به صورت اقساط کوتاه مدت و بلند مدت دریافت و در مرحله دوم هزینه ساخت به صورت اقساط و تسهیلات بلند مدت دریافت خواهد شد و در نهایت واحدها با پایینترین قیمت ممکن تحویل متقاضیان خواهد شد.
لازم به ذکر است که حداکثر تسهیلات بلند مدت از زمان قرارداد تا پایان ساخت
۷۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
شرایط هر کدام از پروژه ها به شرح زیر می باشد:

۱- پروژه ۳۰۰ واحد آپارتمان در گیلان - صومعه سرا


شرایط پرداخت فاز اول ( سهم زمین ) :توضیحات :
- پروژه همزمان در سه فاز 200 واحدی اجرا خواهد شد.
- هزینه ساخت طی اقساط وهمراه با تسهیلات بلند مدت دریافت خواهد شد.


۲ - پروژه ۸۰ واحد ویلا در گیلان - شهر بندر انزلیشرایط پرداخت فاز اول ( سهم زمین ) :
الف ) همزمان عقد قرارداد 55 میلیون تومان
ب ) یک ماه پس از قرارداد 135 میلیون تومان
ج )  دو ماه پس از قرارداد 135 میلیون تومان
د )  سه ماه پس از قرارداد 135 میلیون تومان
ه ) چهاره ماه پس از قرارداد 135 میلیون تومان
و ) 300 میلیون تومان تسهیلات با اقساط 5 ساله  ( هر ماه 5 میلیون تومان ) که پس از پرداخت بند  ( ه ) پرداخت اقساط آن شروع خواهد شد.

توضیحات:
- انتقال سهم زمین به خریدار پس از پایان قسط بند ( ه ) صورت خواهد گرفت.
- هزینه ساخت طی اقساط وهمراه با تسهیلات بلند مدت دریافت خواهد شد.۳ - پروژه ۷۰ واحد ویلایی ( بر اول ساحل ) در استان گیلان – لاهیجان ( نزدیک به چمخاله )

شرایط پرداخت فاز اول ( سهم زمین ):
الف ) همزمان قرارداد 90 میلیون تومان
ب ) یک ماه پس از قرارداد 167 میلیون تومان
ج ) دو ماه پس از قرارداد 167 میلیون تومان
د ) سه ماه پس از قرارداد 167 میلیون تومان
ه ) چهار ماه پس از قرارداد 167 میلیون تومان
و) 450 میلیون تومان تسهیلات با اقساط 5 ساله ( ماهیانه 7 میلیون  پانصد هزار تومان ) که پس از پرداخت بند  ( ه ) پرداخت اقساط آن شروع خواهد شد.
توضیحات:
- انتقال سهم زمین به خریدار پس از پایان قسط بند ( ه ) صورت خواهد گرفت.
- هزینه ساخت طی اقساط وهمراه با تسهیلات بلند مدت دریافت خواهد شد.


۴ - پروژه ۵۰۰ واحد آپارتمان در خزر ویلاشرایط پرداخت فاز اول ( سهم زمین ) :توضیحات :

- پروژه همزمان در دو فاز 250 واحدی اجرا خواهد شد.
- هزینه ساخت طی اقساط وهمراه با تسهیلات بلند مدت دریافت خواهد شد.۵ - پروژه ۴۰۰ واحد ویلایی در خزر ویلا


شرایط پرداخت فاز اول ( سهم زمین ) :توضیحات:
- سهم زمین هر متقاضی : 287 متر مربع

- انتقال سهم زمین به خریدار پس از پایان قسط شماره 5  صورت خواهد گرفت.
- هزینه ساخت طی اقساط وهمراه با تسهیلات بلند مدت دریافت خواهد شد.۶ - پروژه ۱۰۰ واحد ویلایی در گیلان - صومعه سراشرایط پرداخت مرحله اول ( سهم زمین ):
الف ) همزمان قرارداد 45 میلیون تومان
ب ) یک ماه پس از قرارداد 150 میلیون تومان
ج ) دو ماه پس از قرارداد 200 میلیون تومان
د ) سه ماه پس از قرارداد 200 میلیون تومان
ه) 200 میلیون تومان تسهیلات با اقساط 40 ماهه ( ماهی 5 میلیون تومان ) که پس از پرداخت بند  ( د ) پرداخت اقساط آن شروع خواهد شد.
توضیحات:
- انتقال سهم زمین به خریدار پس از پایان قسط بند ( ه ) صورت خواهد گرفت.
- هزینه ساخت طی اقساط وهمراه با تسهیلات بلند مدت دریافت خواهد شد.

تلفن های تماس خانه مدارس : ( 9 صبح تا  4 بعد از ظهر )
021-28429170
داخلی 116
021-22224840
021-22222620
021-22257701
021-22260015
021-22260014