مدرسه محلی برای آماده سازی و توانمند سازی نسل جامعه فرداست ، منظور از توانمندی فقط کسب دانش لازم و پایه نیست ، بلکه توانمندی برای رشد تفکر خلاق ، نقاد ، سازنده و اثر گذار و نافع به حال خود و جامعه بیشتر مد نظر است ، مدرسه جایگاهی برای آماده سازی و توانمند سازی در این زمینه هاست ، مدیران و معلمان مدارس که مسئولانه و متعهدانه حمل این بار گران را بر دوش خود پذیرفته اند ، به این نکته اساسی کاملا واقف اند که اصل مهم در نظام آموزش و پرورش ، "تربیت" یا "پرورش"  است و " آموزش" تنها وسیله و محملی برای تحقق اهداف و چشم اندازهای نظام تربیتی و پرورشی است که در قالب برنامه های آموزشی و درسی ارائه میشوند.
لذا خانه مدارس تلاش دارد در کنار مدارس و موسسات آموزشی، تمام تلاش خود را جهت کمک به تعلیم و تربیت دانش آموزان به کار گیرد.

اهداف و چشم انداز خانه مدارس:

1- مطالعه ، شناسايي، امكان سنجي و ارائه روشهاي نوين در تعلیم و تربیت
2- توسعه ابزارهاي آموزشی و نرم‌افزارهاي كاربردي در زمينه تعلیم و تربیت
3- افزايش كارايي، بهر­ه­ وري و خودكفايي در ساخت تجهيزات آموزشی و پژوهشی و فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب در جهت نیل به اهداف آموزشی
4- همکاری پژوهشی با موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در زمینه تعلیم و تربیت
5- ارائه مشاوره و خدمات علمی – تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج حاصل از فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده در خانه مدارس
6- انتشار و توزیع مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه رایانه ای متناسب با اهداف “خانه مدارس” طبق ضوابط و مقررات مربوط
7- برگزاری همایش های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
8- ایجاد تفاهم نامه و ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی و صاحب نظران برای ارتقای سطح علمی در زمینه تعلیم و تربیت.
9- برگزاری جشنواره ها و مسابقات علمی، پژوهشی، ورزشی و مذهبی به منظور انتخاب و رتبه بندی آثار ، معرفی و تقدیر از صاحب نظران و پژوهشگران برتر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
10- ايجاد ارتباط مطلوب و هماهنگ با نيروهاي ذيصلاح متخصص و مبتكر در مراكز علمي و پژوهشي كشور و فراهم نمودن امكانات لازم در جهت انجام پژوهش های مشترک.