شروع ثبت نام

استعدادیابی دانش آموزان توسط خانه مدارس

خدمات متمایز

بحران بازگشت دانش آموزان به مدارس

/
خدمات ما
آموزش

آموزش

برگزاری کلاس های فوق برنامه از جمله:
رباتیک - نانو تکنولوژی - کیهان شناسی - زبان انگلیسی و ...

ادامه مطلب

پروژه شهرکی صنم

شروع واگذاری واحدهای شهرکی صنم با ۴۸۰ میلیون اقساط پلکانی  5 ساله
واقع در استان گیلان - لنگرود - منظقه توریستی گردشگری کومله
از تاریخ ۲۹ دی ماه به مدت یک هفته


 

ادامه مطلب

اهداف خانه مدارس چیست؟

مدرسه محلی برای آماده سازی و توانمند سازی نسل جامعه فرداست، منظور از توانمندی فقط کسب دانش لازم و پایه نیست، بلکه توانمندی برای رشد تفکر خلاق، نقاد، سازنده و اثر گذار و نافع به حال خود و جامعه بیشتر مد نظر است، مدرسه جایگاهی برای آماده سازی و توانمند سازی در این زمینه هاست، مدیران و معلمان مدارس ..
 

ادامه مطلب

اهداف خانه مدارس چیست؟

مدرسه محلی برای آماده سازی و توانمند سازی نسل جامعه فرداست، منظور از توانمندی فقط کسب دانش لازم و پایه نیست، بلکه توانمندی برای رشد تفکر خلاق، نقاد، سازنده و اثر گذار و نافع به حال خود و جامعه بیشتر مد نظر است، مدرسه جایگاهی برای آماده سازی و توانمند سازی در این زمینه هاست، مدیران و معلمان مدارس ..

ادامه مطلب

آخرین اخبار

مفهوم و هویت آموزش چیست ؟

مفهوم و هویت آموزش چیست ؟

تولیدات این فصل خانه مدارس
تعریف دکتر سیف از آموزش:

تعریف دکتر سیف از آموزش:

  1. آموزش، عبارت از فعالیت هایی است که به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرنده، از جانب آموزگار یا معلم طرح ریزی می شود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده، به کنش متقابل جریان می یابد.
  2. آموزش، به هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طراحی شده ای گفته می شود که هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است.

تعریف دکتر سیف از پرورش:

تعریف دکتر سیف از پرورش:

پرورش به جریان یا فرایندی منظم و مستمر گفته میشود که هدف آن هدایت رشد جسمانی یا روانی ، یا به طور کلی هدایت رشد همه جانبه ی شخصیت پرورش یابندگان در جهت کسب و درک معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنان است.

تفاوت آموزش با تدریس:

تفاوت آموزش با تدریس:

تدریس به آموزشی گفته می شود که دارای مخاطبان، مکان و شرایط ویژه باشد و به صورت رسمی انجام پذیرد، در حالی که آموزش، به صورت غیر رسمی نیز می تواند انجام شود؛ بدین گونه که نه مخاطبان ویژه ای داشته باشند و نه مکان ویژه، و حتی آموزگار و دانش آموزان می توانند، ارتباط مستقیمی با هم نداشته باشند و آموزش، از راه دور و یا به شیوه نامه نگاری و نوشتن کتاب، صورت پذیرد.

/
جدیدترین ها